Najnowsze wpisy


sie 09 2005 empatia.. dobre slowo na dzisiaj
Komentarze: 1

empathy noun [U]
the ability to share someone else's feelings or experiences by imagining what it would be like to be in their situation
Compare sympathy (UNDERSTANDING).

empathetic adjective

empathize, UK USUALLY empathise verb [I]
to be able to understand how someone else feels:
It's very easy to empathize with the characters in her books.
Compare sympathy (UNDERSTANDING).

(from Cambridge Advanced Learner's Dictionary)

tlumaczka : :
sie 05 2005 ramiona
Komentarze: 1

coś jak po polsku - wziąć ciężar na ramiona ma następujący odpowiednik w języku angielskim:

shoulder (ACCEPT RESPONSIBILITY) [verb]
shoulder the blame/burden/responsibility/cost, etc. to accept that you are responsible for something bad or difficult:
It is women who mainly shoulder responsibility for the care of elderly and disabled relatives.
Teachers cannot be expected to shoulder all the blame for poor exam results.

shoulders [plural noun]
sb's shoulders used to refer to the responsibility that someone has or feels for something:
A huge burden was lifted from my shoulders (= I became much less worried and anxious) when I told my parents about my problem.
Responsibility for the dispute rests squarely on the shoulders of the president.

(from Cambridge Advanced Learner's Dictionary)

 

tlumaczka : :
sie 04 2005 influence
Komentarze: 1

kolejna rzecz

I have influence on her. = mieć na coś/kogoś wpływ

I may influence her if you want. = wpłynąć na kogoś (bez on)

tlumaczka : :
sie 04 2005 odwieczny problem
Komentarze: 2

owieczny problem "a", "the", czy nic?

Z dzisiaj najbardziej aktualne:

The author states that...

czy

Author states that...

 

tlumaczka : :
sie 02 2005 smaczek z dzisiejszego przedpoludnia
Komentarze: 0

"Your kind understanding will be greatly appreciated."

Liczymy na życzliwość i zrozumienie z Państwa strony. :))

tlumaczka : :